સંયુક્તરાષ્ટ્રસંઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંયુક્તરાષ્ટ્રસંઘ

પુંલિંગ

  • 1

    દુનિયાના સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રોનો સંઘ–'યુનો' સંસ્થા.