સૂયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂયણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુયાણી; પ્રસવ કરાવનારી સ્ત્રી; દાઈ.