સંયત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંયત

વિશેષણ

 • 1

  દાબમાં કે કાબૂમાં રાખેલું.

 • 2

  બાંધેલું; જકડેલું.

 • 3

  સંયમવાળું.

મૂળ

सं.

સંયુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંયુત

વિશેષણ

 • 1

  સંયુક્ત; સમન્વિત.

મૂળ

सं.

સુયુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુયુત

વિશેષણ

 • 1

  બરાબર–સારી રીતે જોડાયેલું.

મૂળ

सं.

સ્યૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્યૂત

વિશેષણ

 • 1

  સીવેલું; જોડી દીધેલું; જોડાયેલું.

મૂળ

सं.