ગુજરાતી

માં સુયુતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુયુત1સંયત2સંયુત3સ્યૂત4

સુયુત1

વિશેષણ

 • 1

  બરાબર–સારી રીતે જોડાયેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુયુતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુયુત1સંયત2સંયુત3સ્યૂત4

સંયત2

વિશેષણ

 • 1

  દાબમાં કે કાબૂમાં રાખેલું.

 • 2

  બાંધેલું; જકડેલું.

 • 3

  સંયમવાળું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુયુતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુયુત1સંયત2સંયુત3સ્યૂત4

સંયુત3

વિશેષણ

 • 1

  સંયુક્ત; સમન્વિત.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુયુતની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુયુત1સંયત2સંયુત3સ્યૂત4

સ્યૂત4

વિશેષણ

 • 1

  સીવેલું; જોડી દીધેલું; જોડાયેલું.

મૂળ

सं.