સંયત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંયત

વિશેષણ

  • 1

    દાબમાં કે કાબૂમાં રાખેલું.

  • 2

    બાંધેલું; જકડેલું.

  • 3

    સંયમવાળું.

મૂળ

सं.

સંયુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંયુત

વિશેષણ

  • 1

    સંયુક્ત; સમન્વિત.

મૂળ

सं.

સુયુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુયુત

વિશેષણ

  • 1

    બરાબર–સારી રીતે જોડાયેલું.

મૂળ

सं.

સ્યૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્યૂત

વિશેષણ

  • 1

    સીવેલું; જોડી દીધેલું; જોડાયેલું.

મૂળ

सं.