સંયોગીભૂમિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંયોગીભૂમિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જમીનના બે મોટા પ્રદેશને જોડનારી સાંકડી જમીનની પટી.