ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સરુ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક ઝાડ; શરુ.

મૂળ

જુઓ સરવ

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સરું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પાર; છેડો.

મૂળ

સર૰ हिं. सिरा (सं. शिरस्) અથવા म. सरू (सं. त्सरु=મૂઠ)

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સુર3

પુંલિંગ

 • 1

  દેવ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સર4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સરોવર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સૂર5

પુંલિંગ

 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો સૂર્ય.

 • 2

  વિદ્વાન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સર6

પુંલિંગ

 • 1

  (ઘણુંખરું બ૰વ૰માં) પત્તાંની રમતમાં અમુકનું પ્રાધાન્ય તે; હુકમ.

મૂળ

સર૰ फा., म.

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સર

પુંલિંગ

 • 1

  અંગ્રેજી રાજ્યમાં અપાતો એક ઇલકાબ.

 • 2

  સાહેબ (હાઈસ્કૂલમાં માસ્તરને માટે સંબોધન).

 • 3

  લિમિટેડ કંપનીની થાપણનો હિસ્સો-ભાગ.

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સર

પુંલિંગ બહુવયન​

 • 1

  (વ્યાજ ગણવામાં) મુદ્દલ અને મુદતના મહિનાનો ગુણાકાર.

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સર

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગળામાં પહેરવાની સેર; સાંકળી.

મૂળ

सं.; दे. सरिआ, सरी=માળા, હાર; સર૰ म.

ગુજરાતી માં સરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સર1સર2સર3સર4સર5સર6

સર

વિશેષણ

 • 1

  તાબે; આધીન; જિતાયેલું (સર કરવું, સર થવું).

મૂળ

સર૰ हिं., म.