સરઅવસરે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરઅવસરે

અવ્યય

સુરતી
  • 1

    સુરતી વખતોવખત.