ગુજરાતી

માં સુરક્ષિતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુરક્ષિત1સંરક્ષિત2

સુરક્ષિત1

વિશેષણ

  • 1

    સારી રીતે રક્ષાયેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુરક્ષિતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુરક્ષિત1સંરક્ષિત2

સંરક્ષિત2

વિશેષણ

  • 1

    સંરક્ષણ પામેલું; સલામત.

મૂળ

सं.