સર્ગમીમાંસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્ગમીમાંસા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો ક્રમ ચર્ચતું શાસ્ત્ર; 'કોસ્મૉગની'.