સરગવાની શિંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરગવાની શિંગ

  • 1

    સરગવાની શિંગ; એક શાકભાજી.