સુરંગ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુરંગ કાઢવી

  • 1

    ડુંગર ફોડીને નીચેથી રસ્તો કરવો.