ગુજરાતી

માં સરજનહારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરજનહાર1સર્જનહાર2

સરજનહાર1

પુંલિંગ

  • 1

    સર્જનહાર; પેદા કરનાર; ઈશ્વર.

ગુજરાતી

માં સરજનહારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરજનહાર1સર્જનહાર2

સર્જનહાર2

પુંલિંગ

  • 1

    સરજનહાર; પેદા કરનાર; ઈશ્વર.