સરજનહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરજનહાર

પુંલિંગ

  • 1

    સર્જનહાર; પેદા કરનાર; ઈશ્વર.

સર્જનહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્જનહાર

પુંલિંગ

  • 1

    સરજનહાર; પેદા કરનાર; ઈશ્વર.