સૂરજ ચડતો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂરજ ચડતો હોવો

  • 1

    ઉન્નતિનો સમય હોવો; આબાદીમાં હોવું.