સરડી પેસી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરડી પેસી જવી

  • 1

    મનમાં ખોટો ખ્યાલ કે ભ્રમ વસી જવો.