સરેડે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરેડે ચડાવવું

  • 1

    રસ્તે ચડાવવું.