સૂરણના સ્વાદ થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂરણના સ્વાદ થવા

  • 1

    સારું સારું ખાવાનું મન થવું.

  • 2

    મોટા મોટા ફાયદા તકાસવા.