ગુજરાતી

માં સરતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરત1સરતું2સુરત3સૂરત4સુરત5સૂરત6

સરત1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નજર.

 • 2

  યાદદાસ્ત; સ્મૃતિ.

 • 3

  ધ્યાન.

મૂળ

સર૰ સુરતા ( सं. स्मृति)

ગુજરાતી

માં સરતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરત1સરતું2સુરત3સૂરત4સુરત5સૂરત6

સરતું2

વિશેષણ

 • 1

  નજીક; પાસે.

મૂળ

સર૰ સરસું

ગુજરાતી

માં સરતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરત1સરતું2સુરત3સૂરત4સુરત5સૂરત6

સુરત3

નપુંસક લિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  (ગુજરાતનું) તે નામનું શહેર.

ગુજરાતી

માં સરતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરત1સરતું2સુરત3સૂરત4સુરત5સૂરત6

સૂરત4

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સુરતા; લગની.

 • 2

  ધ્યાન.

 • 3

  યાદ; સૂધ.

 • 4

  દેવત્વ; સુરપણું.

ગુજરાતી

માં સરતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરત1સરતું2સુરત3સૂરત4સુરત5સૂરત6

સુરત5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કામક્રીડા; સંભોગ.

ગુજરાતી

માં સરતની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરત1સરતું2સુરત3સૂરત4સુરત5સૂરત6

સૂરત6

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચહેરો; મુખાકૃતિ.

મૂળ

अ.

વિશેષણ

 • 1

  બરોબર રત કે રમ્ય.

મૂળ

सं.