સરતપાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરતપાસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (અદાલતમાં) મુખ્ય કે મહત્વની તપાસ; 'એક્ષામિનેશન-ઈન-ચીફ'.