સર્પકંચુકવત્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્પકંચુકવત્

અવ્યય

  • 1

    સાપ કાંચળી ત્યજે એમ.