ગુજરાતી

માં સરૂપતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરૂપતા1સુરૂપતા2

સરૂપતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સરૂપત્વ; સમાનતા; સુંદરતા.

ગુજરાતી

માં સરૂપતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરૂપતા1સુરૂપતા2

સુરૂપતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુરૂપત્વ; ખૂબસૂરતપણું.