સર્પયજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્પયજ્ઞ

પુંલિંગ

  • 1

    સર્પોના નાશ માટેનો–તેમને હોમીને કરવાનો યજ્ઞ (જનમેજયનો).