સરપાવ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરપાવ આપવો

  • 1

    ઇનામ આપવું.

  • 2

    શાબાશી આપવી.