સરપાવ બંધાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરપાવ બંધાવવો

  • 1

    ઇનામ આપવું.

  • 2

    શાબાશી આપવી.