સરભર ખાતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરભર ખાતું

  • 1

    જમે ઉધાર સરખું હોય તેવું ખાતું.