સૂર્યમાલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂર્યમાલા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૂર્ય અને તેની આસપાસ ફરનારા ગ્રહોનો સમૂહ.