સૂર્યશક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂર્યશક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૂર્યના તાપમાંથી મળતી–મેળવી શકાતી શક્તિ.