સર્વોદયવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્વોદયવાદી

વિશેષણ

  • 1

    સર્વોદયમાં માન્યતાવાળું.