ગુજરાતી

માં સરસરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરસરિયું1સુરસુરિયું2

સરસરિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સરસર કરતો પડતો વરસાદ; ઝાપટું. જેમ કે, શ્રાવણમાં.

ગુજરાતી

માં સરસરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરસરિયું1સુરસુરિયું2

સુરસુરિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ફૂટે નહિ, પણ સળગીને સુરસુર અવાજ કરે તેવો ટેટો.