સુરસુરિયું થઇ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુરસુરિયું થઇ જવું

  • 1

    નિષ્ફળ થઈ જવું.