સરસું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરસું રહેવું

  • 1

    લિપ્ત–નજીક રહેવું.