સરાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરાક

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    અણીદાર સળી; ફાંસ; શૂળ.

મૂળ

सं. शलाका