સરાફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરાફી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરાફ; શરાફને લગતું.

  • 2

    ચોક્કસ.

  • 3

    નાણાવટું.