સેરે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સેરે આવવું

  • 1

    ભૂતપ્રેત વળગવું.

  • 2

    દુઃખી કરવું.