સેર છૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સેર છૂટવી

  • 1

    ફુવારાબંધ ધારા ચાલવી.