સેર પરોવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સેર પરોવવી

  • 1

    માળાનો દોરો પરોવવો; દોરો પરોવી માળા કે હાર બનાવવો.