ગુજરાતી

માં સલેટપાટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સલેટપાટી1સ્લેટપાટી2

સલેટપાટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્લેટપાટી; પથ્થરપાટી.

ગુજરાતી

માં સલેટપાટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સલેટપાટી1સ્લેટપાટી2

સ્લેટપાટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પથ્થરપાટી.

મૂળ

इं.