સળંગતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સળંગતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સળંગપણું.

સળગતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સળગતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સળગવાનો ગુણ; સળગવાપણું.