સળીસોપારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સળીસોપારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સળી જેવી કાતરેલી હોય તેવી સોપારી.