સેવકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સેવકી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રી-સેવક; ભકતાણી સેવકાઈ.

  • 2

    સેવકપણું.

  • 3

    સેવકનું કાર્યક્ષેત્ર કે મહેનતાણું.