સવત્સા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવત્સા

  • 1

    વાછડાવાળી.