સ્વેદગ્રંથિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વેદગ્રંથિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વેદ ઝરતી નાડીની ગ્રંથિ.