સ્વપ્નસ્વરસસ્વરષ્ટા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વપ્નસ્વરસસ્વરષ્ટા

પુંલિંગ

  • 1

    સ્વપ્ન જોનાર; ભવિષ્યની કલ્પના કરનાર.