સ્વભાવ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વભાવ પડવો

  • 1

    પ્રકૃતિ બનવી; ખાસ ગુણ થઈ જવો.

  • 2

    ટેવ પડવી.