સ્વયંપ્રેરણા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વયંપ્રેરણા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કુદરતી–સહજ પ્રેરણા.