સ્વયંશક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વયંશક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પોતાની મેળે જાગતી કે કામ કરતી સ્વયંસ્ફુરિત શક્તિ.