સ્વયંસ્ફૂર્ત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વયંસ્ફૂર્ત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વાભાવિક સ્ફુરણ; પોતાની મેળે જ થયેલી સ્ફુરણા.