સ્વયંસિદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વયંસિદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    બીજી સિદ્ધિની જરૂર વિનાનું–આપોઆપ સિદ્ધ.