ગુજરાતી

માં સ્વર્ગગંગાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સ્વર્ગગંગા1સ્વર્ગગંગા2

સ્વર્ગગંગા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આકાશગંગા.

ગુજરાતી

માં સ્વર્ગગંગાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સ્વર્ગગંગા1સ્વર્ગગંગા2

સ્વર્ગગંગા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વર્ગગંગા; આકાશગંગા.