સ્વર્ગનો રસ્તો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વર્ગનો રસ્તો લેવો

  • 1

    સારી કીર્તિ મૂકી મરી જવું.