ગુજરાતી

માં સુવર્ણકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુવર્ણકાર1સ્વર્ણકાર2

સુવર્ણકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    સોની.

ગુજરાતી

માં સુવર્ણકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુવર્ણકાર1સ્વર્ણકાર2

સ્વર્ણકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    સોની.