ગુજરાતી

માં સુવર્ધમાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુવર્ધમાન1સંવર્ધમાન2

સુવર્ધમાન1

વિશેષણ

  • 1

    સારી રીતે વર્ધમાન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુવર્ધમાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુવર્ધમાન1સંવર્ધમાન2

સંવર્ધમાન2

વિશેષણ

  • 1

    વધતું; સંવર્ધિત થતું.

મૂળ

सं.